tôi bị rảnh nên đã đổi 1 chút!tôi không biết ngoại ngữ cũng như tiếng anh hoặc tiếng nhật...
nhưng tôi vẫn sẽ sử dụng gg trans dù nó rất 50/50...
bạn hiểu được hay không thì tôi không cần biết!:V
Discord:khiemcute247#7056
Khiem2#7509