1 người chơi trình độ bình thường chỉ chơi Extreme 8 Sao

VN

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011657127731

https://www.youtube.com/channel/UCx34hmKXpWPo2y5ag043EFg

chart designer
PD 2nd (no PV)
PD Extend (no PV)

https://twitter.com/KhiemPpd?s=09

○ = F
× = D
□ = S
△ = I
Slider Left = U
Slider Right = O

(Turn On CSInput) config 2JamPC(Project DIVA PC Fanmade)

ngày nào cũng rảnh rỗi...

Discord: khiemcute247#7056


cre image:https://www.facebook.com/photo?fbid=625116385534273&set=pcb.1744415475747142